Zapraszam Państwa do zapoznania się z cennikiem usług elektrycznych przeze mnie wykonywanych. Jednocześnie informuję, że posiadam, wszystkie aktualnie dostępne uprawnienia z SEPu (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) stąd w ofercie mojej znajdują się wszystkie usługi elektryczne. Jeżeli nie zostały one wymienione to zazwyczaj rozliczam je wg stawki za roboczogodzinę równej 33 zł.​​​​​​​

Cennik

Zainstalowanie gniazdka telefonicznego

8,5 zł/szt

Zainstalowanie gniazdka telewizyjnego

8,5 zł/szt

Zainstalowanie gniazdka komputerowego

8,5 zł/szt

Zainstalowanie wentylatora

95 zł/szt

Zainstalowanie włącznika

8 zł/szt

Montaż oprawy ogrodowej

98 zł/szt

Zainstalowanie gniazda siłowego o mocy 220/380 V

20 zł/szt

Montaż rozdzielni – przed tynkiem

139 zł/szt

Zainstalowanie osprzętu rozdzielni 12-24 mod.

554 zł/szt

Zainstalowanie osprzętu rozdzielni 36-48 mod.

693 zł/szt

Zainstalowanie osprzętu rozdzielni 56-104 mod.

746 zł/szt

Montaż ogrzewacza przepływowego

83 zł/szt

Montaż punktu domofonowego

80 zł/szt

Montaż punktu videofonowego

174 zł/szt

Montaż domofonu u videofonu

206 zł/szt